Användarvillkor

FÖRETAGSINFORMATION

www.mustang-sportswear.dk (hädanefter “webbutiken”) är tjänsten som tillhandahålls av Mustang Sportswear ApS på följande adress:

Mustang Sportswear ApS
VAT-nummer: 42121568
Bakkegårdsvej 211
DK-3050 Humlebæk
Danmark

För förfrågningar kan Mustang Sportswear ApS kontaktas via e-post på kundeservice@mustang-sportswear.com

VIKTIGT MEDDELANDE OM FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

Försäljnings- och leveransvillkoren nedan tillämpas när köp görs från webbutiken. När du gör ett köp från webbutiken accepterar du samtidigt våra Försäljnings- och Leveransvillkor och ingår ett avtal med Mustang Sportswear om leverans av ditt köp (hädanefter “avtalet”). Det är en förutsättning att Försäljnings- och Leveransvillkoren godkänns innan ett köp från webbutiken kan göras. Då Försäljnings- och Leveransvillkoren finns för att reflektera tillämpliga lagar och regler, uppmanas du att acceptera Försäljnings- och

Leveransvillkoren varje gång du köper en vara från webbutiken. Försäljnings- och Leveransvillkoren som du accepterar när du gör en beställning är Försäljnings- och Leveransvillkoren som tillämpas till din beställning eller dina beställningar.

LAGLIG ÅNGERRÄTT VID KÖP AV VAROR FRÅN WEBBUTIKEN

Du har alltid rätt att avbryta detta Avtal inom fjorton (14) dagar utan anledning. Ångerrätten på fjorton dagar utgör fjorton (14) hela dagar och löper från den dag du, eller en person utsedd av dig (men inte leverantören) tog emot den sista av dina varor. För att utöva ångerrätten, vänligen meddela Mustang Sportswear, Bakkegårdsvej 211, DK-3050 Humlebæk, Danmark på följande e-postadress kundeservice@mustang-sportswear.com eller via post eller fax om ditt beslut att avbryta Avtalet. Om du skickar in ångerrättsformuläret online, kommer vi att skicka ett kvitto omedelbart (t.ex. via e-post). Du anses ha uppfyllt ångerrätten om du skickar in returformuläret innan perioden på fjorton (14) dagar går ut.

 

 Effekter av ångerrätten

Om du säger upp ditt avtal genom att utöva ångerrätten är vi skyldiga att återbetala alla betalningar vi har fått av dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för eventuella kostnader associerade med ditt val av leveransmetod som inte är standardleveransen som vi erbjuder), utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar från dagen vi mottog ditt meddelande om uppsägning av Avtalet. Återbetalningar kommer att betalas till dig med användning av samma betalningsmetod som du använde för det ursprungliga köpet såvida vi inte uttryckligen har kommit överens med dig om att en annan återbetalningsmetod är möjlig. Vi debiterar inga återbetalningskostnader. Vi kommer dock att hålla inne din återbetalning tills vi har tagit emot varorna du ångrat eller tills du har tillhandahållit oss med bevis på att du har returnerat varorna i fråga, beroende på vad som inträffar först. Beställningar måste returneras utan onödigt dröjsmål och inom fjorton (14) dagar från ditt meddelande att du vill säga upp avtalet. Ovan nämnda Villkor anses uppfyllda om du returnerar varorna i fråga inom fjorton (14) dagar. Vi ersätter fraktkostnaderna under förutsättning att du använder de bifogade returdokumenten för frakt i det land du tagit emot dina varor. Annars kommer du få betala fraktkostnaderna själv. Du är endast skyldig att stå för kostnader för eventuella försämringar av varorna om försämringen beror på din felaktiga hantering av varorna vid undersökning av varornas skick, egendom och funktion.

Undantag för ångerrätten tillämpas vid leverans av förseglade varor som, för hälsoskydd eller hygienanledningar, inte är lämpliga att returnera och där förseglingen har brutits efter leverans.

BESTÄLLNINGAR

Avtal om köp och beställningar kan endast ingås via webbutiken. Genom att göra en beställning intygar du att du agerar som privatperson för privata ändamål. Beställningar skickade via e-post, post eller på annat sätt behandlas ej, utan du hänvisas till webbutiken. För att handla från webbutiken, bekräftar du att du är minst 18 år gammal och att du har ett giltigt betalkort som accepteras som betalningsmedel i webbutiken.

Genom att klicka på “Skicka beställning och betala” gör du en bindande beställning för varorna i din varukorg. Vi kommer att skicka en beställningsbekräftelse via e-post så snart du har skickat din beställning. Ett bindande avtal kommer först att ha ingåtts när du har fått en beställningsbekräftelse från oss. Beställningsbekräftelsen anses ha tagits emot s så snart vi har skickat det till den e-postadress som du har registrerat på ditt webbutik-konto och i kassan och när detta e-postmeddelande har nått din e-postleverantörs server. Avtalsvillkoren kommer att lagras med Mustang Sportswear och kommer finnas tillgängliga på “Min sida” på www.mustang-sportswear.se. Vänligen notera att varor beställda via förskottsbetalning (reserverad betalning) kommer att skickas så snart hela köpeskillingen såväl som eventuella fraktkostnader har tagits emot. Därför ber vi dig att överföra hela köpeskillingen för din beställning så snart du tagit emot din beställningsbekräftelse och inom sju (7) dagar.

Genom att slutföra ditt köp accepterar du att vi är berättigade att överföra rättigheter och skyldigheter enligt det ingångna Avtalet till tredje part. Överföringen är, naturligtvis, villkorad av att standarden på den erhållna servicen inte sänks. Meddelande om en möjlig överföring kommer alltid att ges. Godkännandet av överföringen är även ett godkännande av att dina rättigheter endast kan göras gällande mot tredjeparten i fråga. 

Mustang Sportswear är inte skyldiga att leverera din beställning i det osannolika fallet att våra leverantörer inte levererar till vårt lager, oavsett om vi har följt korrekt beställningspraxis (motsvarande upphandlingstransaktion). För att denna uteslutning ska gälla, är det ett villkor att vi inte är juridiskt ansvariga för tillgängligheten av varorna i fråga och att vi måste ha informerat dig om situationen utan onödigt dröjsmål.

BETALNING

Beställningen är bara fullständig om leveransadressen är en hemadress eller en företagsadress specificerad av kunden i ett av de länder som vi levererar till. Leverans kan därför inte göras till postboxar.

Rätten att häva Avtalet, inklusive köpet, utan att ådra sig ersättning eller andra kostnader i någon av nedanstående specificerade situationer:

 • Den tillhandahållna betalningsinformationen är ofullständig eller kan inte verifieras.
 • Beställningen har gjorts i syfte att begå bedrägeri etc. eller begås som del av en kriminell handling eller annan olaglig aktivitet. Mustang Sportswear förbehåller sig rätten att utöva alla tillgängliga alternativ enligt lagen för att förhindra brott mot dessa Försäljnings- och Leveransvillkor, inklusive rätten att blockera åtkomst till webbutiken.
 • Ett oavsiktligt fel uppstår i webbutiken, t.ex. ett betalningsfel etc.
 • Vi har anledning att tro att du är under 18 år gammal.

Du är alltid välkommen att kontakta Kundservice innan du gör en beställning om det skulle behövas för att klargöra dessa Försäljnings- och Leveransvillkor.

När du handlar i webbutiken hanterar Mustang Sportswear betalningen och förbehåller sig rätten att avvisa vissa betalningsmetoder för en för en given beställning och hänvisa till andra betalningsmetoder. Om du har några frågor gällande betalning, vänligen kontakta Mustang Sportswear.

Alla priser är i svenska kronor och inkluderar VAT. Alla utgifter i förhållande till varan, inklusive porto, frakt, emballage etc., såväl som totalpriset kommer vara synligt vid beställning och kommer att visas i beställningsbekräftelsen.

Leveranskostnader kommer att variera beroende på den vara och leverensmetod du har valt. Om du köper flera varor, kommer som regel alla varor att skickas i samma leverans och du kommer endast debiteras frö frakt en gång.

Du kommer kunna välja mellan betalningsmetoderna som vi tillhandahåller under köpprocessen. För att minimera risken för obehörig åtkomst, är din betalkortsinformation krypterad. När vi har tagit emot din beställning, kommer vi att reservera beloppet via den valda betalningsmetoden för att försäkra oss om att det finns täckning för köpeskillingen så att transaktionen kan slutföras.

Belopp kommer endast att debiteras från ditt kort när varan är skickad. Det innebär att ditt betalkort debiteras varje gång en beställning skickas. Dock kommer du aldrig behöva betala mer än totalbeloppet du har beställt och gjort inköp för.

Du måste täcka alla kostnader kopplade till pengatransaktioner.

Vi förbehåller oss rätten att debitera en avgift på 100 SEK för sen betalning per betalningspåminnelse om du inte uppfyller dina betalningsskyldigheter. Du har rätt att tillhandahålla bevis på att den faktiska förlusten var betydligt mindre än den angivna avgiften eller att vi inte lidit någon skada. Du accepterar att erhålla fakturor och kreditnotor uteslutande i elektronisk form.

REGISTRERA ETT WEBBUTIK-KONTO

När du gör ett köp från webbutiken, kommer det vara möjligt att skapa ett konto så att du i framtiden kan logga in snabbare eller så kan du handla från webbutiken utan att skapa ett konto.

Alla personuppgifter som lagras på webbplatsen behandlas så säkert som möjligt. Den lagrade informationen varken säljs eller används i andra syften än att tillhandahålla bästa möjliga service. Informationen kommer endast att användas till att informera dig om specialerbjudanden såväl som marknadsföringsinitiativ relaterade till Mustang Sportswear. När du registrerar dig i webbutiken har du möjlighet att välja bort alternativet att få information från Mustang Sportswear. Om du vill avprenumerera från nyheter, redigera dina kontoinställningar eller skicka ett e-postmeddelande till kundeservice@mustang-sportswear.com. Vänligen ange ditt fullständiga namn och e-postadress såväl som en kort beskrivning av din förfrågans karaktär i e-postmeddelandet. Du har rätt att när som helst begära att få se och få en lista över de uppgifter vi har om dig. Detta kan göras genom att kontakta kundeservice@mustang-sportswear.com. Naturligtvis, om uppgifter är ofullständiga eller felaktiga, har du rätt att få den korrigerade.

De personuppgifter som du förser Mustang Sportswear med i anslutning till skapandet av ditt konto samlas in, lagras och behandlas i enlighet med vår Integritetspolicy. Om du inte längre vill ha ett sådant konto kan du när som helst kontakta Kundservice. Läs mer och registrera ett Mustang Sportswear-konto här.

AVTALETS SPRÅK

Det här avtalet har ingåtts på svenska.

BETALNINGSMEDEL

BETALNINGSALTERNATIV

Webbutiken accepterar följande betalningsmedel.

 • Mastercard
 • Visa
 • Maestro
 • PayPal


VERIFIKATIONSKOD FÖR BETALKORT

Om du betalar med betalkort, kommer du bli ombedd att ange kortets siffror och utgångsdatum såväl som betalkortets verifikationskod (CVC). Du hittar de tre siffrorna på kortets baksida, oftast på höger sida på kortets baksida. Den här koden behövs för att betalningen ska kunna slutföras och för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå. Vi kan komma att tillämpa ytterligare liknande säkerhetsåtgärder.


BETALNINGSPROCEDUR

När dina varor lämnar vårt lager för leverans, kommer din betalning att debiteras från ditt valda betalningsmedel.

PRISER

Alla priser listade i webbutiken för varor, leveranskostnader och andra kostnader är med skatter, VAT och avgifter inkluderade. Kostnader relaterade till leverans, frakt och porto kan komma att variera för varje beställning. Mustang Sportswear har ingått ett avtal med Shipmondo som hanterar frakt och fraktpriser som kommer att ses på betalningssidan. 

LEVERANS

Leveranstider:

Standardleveranstid till adresser i Sverige är 1-3 dagar. Spåra ditt paket med användning av spårningsnumret som skickas till dig.

Fraktpriser:

GLS Paketombud – SEK 37,00

GLS Privat/Med leverans – SEK 57,00

Om du bor i Europa är leveranstiden vanligtvis 4-5 dagar, medan sändningar till länder utanför Europa vanligtvis tar 6-8 dagar. Vänligen notera att sändningar till länder utanför EU kan fördröjas i tullen och kan vara föremål för tullavgifter och VAT under leverans.

VÄNLIGEN NOTERA: Beställningar levererade till länder utanför EUs skatte- och tullområde kommer inte att vara föremål för VAT (svensk VAT). Notera även att, beroende på din beställning och ditt land är du skyldig att betala lokala skatter och avgifter vid mottagande av din beställning, vilket Mustang Sportswear ApS inte kan ta ansvar för. Nekande att betala sådana avgifter kommer resultera i att beställningen avbryts. Transportkostnader och förtullningskostnader i samband med en avbruten beställning kommer att dras av från det totala belopp som återbetalas till dig.

Vänligen noter att ovanstående leveranstider är uppskattningar. Mustang Sportswear kan inte hållas ansvariga för förseningar som uppstår med GLS.

LEVERANSVILLKOR

Varor kommer att levereras till leveransadressen som specificeras vid beställning. Vi levererar endast till hem- och företagsadresser och inte till postboxar. Din vara kommer att levereras på vardagar, måndag till fredag. Leveranstiden beror på landet där leveransen äger rum och vilket leveransföretag som används. Varorna måste signeras vid mottagandet. Du måste nödvändigtvis inte vara den person som signerar för varorna. Vem som helst på leveransadressen (t.ex. en familjemedlem, en vän, receptionist m.m.) kan kvittera mottagandet med bindande effekt på dig.

Vid leverans kommer fraktföretaget att göra ett leveransförsök. Fraktföretaget kommer att lämna en lapp med information gällande upphämtning. Fraktföretaget kommer vanligtvis att förvara varan i upp till sju (7) dagar innan den returneras till oss som icke-levererad. Notera även att vårt fraktföretag kan leverera varan till en granne om du har godkänt detta och om omständigheterna tillåter det. Observera att du står för risken för varan efter leverans. Om förpackningen verkar vara skadad ska du neka leverans av varan. Om du vill klaga på eventuella defekter, måste du informera oss om detta utan onödigt dröjsmål. Läs mer om detta nedan under “Defekta och felaktiga varor”.

SEPARATA LEVERANSER

Om din beställning består av flera varor, förbehåller vi oss rätten att skicka separata leveranser. Separata leveranser kan behövas om vissa varor är försenade eller inte finns i lager vid tidpunkten för beställning. Du kommer att informeras om din beställning är föremål för separata leveranser. Du kommer inte att debiteras ytterligare leveranskostnader för separata leveranser.

RETURER

Vänligen notera att varor inklusive paket mot kontant betalning, skickade till paketboxar eller varor/paket som är utan porto inte kommer att accepteras av Mustang Sportswear eller partners som antas hantera leverans och mottagande av varor/paket på vägnar av Mustang Sportswear. Det ska även noteras att Mustang Sportswear eller antagna partners inte tar ansvar för varor/paket placerade på Mustang Sportswears eller partners företagsadresser.

Vänligen notera att fraktkostnader betalas av kunden för retur av varan eller varorna till Mustang Sportswear. Beställningen inkluderar en retursedel till vilken adress varan eller varorna ska returneras. Varorna måste returneras till vår partner:

System Transport A/S
Att: Mustang Sportswear ApS
Kumlehusvej 1
DK 4000 Roskilde

DEFEKTA OCH FELAKTIGA VAROR

Om din vara är defekt eller om vi har levererat en felaktig beställning så kontakta Kundservice via e-post på kundeservice@mustang-sportswear.com. Om du redan vid leveranstillfället kan konstatera defekten, bör du neka att ta emot leveransen av din vara. I händelse av en defekt eller felaktig vara, kan du returnera varan och få en återbetalning av inköpspriset och alla leveranskostnader så snart vår Kundservice har behandlat den returnerade varan.

När du kontaktar Kundservice via e-post måste du ange beställningsnummer, varunummer om tillämpligt och beskriva vad som är fel med varan m.m. Du är inte ansvarig för kostnader associerade med returen av en defekt eller felaktig vara. Vi kommer naturligtvis att återbetala inköpspriset och de ursprungliga fraktkostnaderna när vi har tagit emot den returnerade varan.

Mustang Sportswear förbehåller sig rätten att neka klagomål om varor som inte har hanterats korrekt eller enligt instruktioner. Om du behöver hjälp är du alltid välkommen att kontakta oss på kundeservice@mustang-sportswear.com.

UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKE

Allt innehåll i webbutiken, såsom, men inte begränsat till, design, text, grafik, logotyper, videor, bilder och ikoner samt deras sammansättning, programvarukompilationer, källkod och programvara ägs av Mustang Sportswear eller leverantörerna vi använder. Innehållet är skyddat av både upphovsrättslagen och internationella bestämmelser som är tillämpliga till det här området. Det är Mustang Sportswear eller våra leverantörer som är upphovsrättsmakare till ovannämnda.

Innehållet i webbutiken får endast kopieras för ditt eget personliga bruk och aldrig för kommersiella syften. All annan användning av informationen och material från webbutiken, såsom reproduktion, modifikation, distribution, överföring, kopiering, visning eller framförande är strikt förbjudet. Du får inte – med undantag för ditt eget personliga bruk – kopiera, visa, ladda ner, distribuera, modifiera, kopiera, reproducera eller omformulera information, texter, dokument eller annat material från webbplatsen eller någon annan del av webbutiken utan uttryckligt samtycke från Mustang Sportswear eller våra leverantörer av det specifika materialet och informationen m.m.

Varumärken, produktnamn, logotyper och titlar som förekommer i webbutiken är varumärken som tillhör Mustang Sportswear eller våra leverantörer. All reproduktion eller användning av dessa varumärken utgör ett intrång av ägarens rättigheter och är strikt förbjudet förutom för personligt bruk.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

UPPDATERING AV WEBBUTIKEN

Vi gör vårt bästa för att uppdatera webbutiken och säkerställa att priser, erbjudanden, beskrivningar och annan information om varor är korrekt. Stavfel, fel i priser, erbjudanden, beskrivningar och annan information om varor kan förekomma, och ibland upptäcker vi att priset på en vara har angetts felaktigt. I sådana fall kommer felet att korrigeras så snart Mustang Sportswear blir medvetna om det.

FORCE MAJEURE

Vi är inte ansvariga för förseningar eller bristande efterlevnad av våra skyldigheter under dessa Försäljnings- och Leveransvillkor om förseningen eller bristen av efterlevnaden beror på händelser som är utanför vår rimliga kontroll.

AVTALETS FULLSTÄNDIGHET

Dessa Försäljnings- och Leveransvillkor utgör de fullständiga villkoren i Avtalet mellan dig, som gör ett köp i webbutiken, och Mustang Sportswear.

OGILTIGHET

Om en eller flera av bestämmelserna i dessa Försäljnings- och Leveransvillkor förklaras ogiltiga, helt eller delvis, fortsätter återstående bestämmelser att tillämpas.

ÖVERFÖRING

Mustang Sportswear är berättigade att överföra sina rättigheter och skyldigheter under detta Avtal till en tredje part. Överföring är villkorad av att standarden av servicen du får inte minskar. Mustang Sportswear kommer att meddela dig om eventuell överföring. Genom att acceptera dessa Försäljnings- och Leveransvillkor, accepterar du en sådan eventuell framtida överföring. Du accepterar vidare att från tidpunkten vi meddelar dig om överföringen, kan dina rättigheter endast göras gällande mot tredjeparten i fråga.

PERSONUPPGIFTER

Mustang Sportswear behandlar dina personuppgifter i enlighet med de regler som gäller för personuppgifter. Vänligen läs vår Integritetspolicy som innehåller ytterligare information om hur vi salar in, lagrar och använder de personuppgifter du tillhandahåller oss med under beställningsprocessen och din användning av webbutiken i allmänhet. Vi ber dig även att läsa vår Cookiepolicy.

RÄTT ATT KLAGA

Du är alltid välkommen att kontakta Kundservice om du vill klaga på en produkt du köpt av oss. Vår Kundservice kan kontaktas via e-post på kundeservice@mustang-sportswear.com.

Du kan även skicka in eventuella klagomål du har på en vara du har köpt från Mustang Sportswear till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Klagomål kan skickas till Allmänna Reklamationsnämnden på deras webbplats:

https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/ExternalDu kan även använda EU-kommissionens klagomålsportal online. Denna är särskilt lämplig för kunder som bor i ett annat EU-land. Du kan skicka in ditt klagomål via följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase. När man skickar in ett klagomål måste kunder ange Mustang Sportswears e-postadress: kundeservice@mustang-sportswear.com.

VAL AV LAG OCH PLATS

Alla avtal som ingåtts mellan oss avseende dessa Försäljnings- och Leveransvillkor är föremål för dansk lag. Tvister som kan uppstå från detta Avtal, inklusive avtalets existens måste väckas vid en behörig domstol i Danmark.

0
  CART
  Your cart is emptyReturn to Shop
   Calculate Shipping
   Apply Coupon