Integritetspolicy

PERSONUPPGIFTER

Det är extremt viktigt för Mustang Sportswear att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Vi efterlever lagstiftning och de bestämmelser som tillämpas för skydd av personuppgifter. Denna integritetspolicy är utformad för att hjälpa dig att förstå vilken typ av information vi samlar in och sättet den används på. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du skulle ha några frågor eller någon oro gällande hur vi hanterar din data.

 

Personuppgiftsansvarig:

Mustang Sportswear ApS
CVR no.: 42121568
Bakkegårdsvej 211
DK 3050 Humlebæk
Danmark

 

Mustang Sportswear ApS, hädanefter refererad till som “Mustang Sportswear” är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de insamlade personuppgifterna. Mustang Sportswear kan kontaktas antingen via post eller via e-post.

 

E-post: kundeservice@mustang-sportswear.com

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Sättet som personuppgifter hanteras och behandlas beror på om du är inloggad med användning av din profil eller om du besöker webbutiken utan att tillhandahålla personlig information. Behandlingsdetaljer kan hittas nedan.

Information som används för beställningar och köp:

Insamling och behandling av personuppgifter sker utifrån de regler som finns i danska Sale of Goods Act. Utan denna information kan vi inte uppfylla vårt avtal med dig. Information lagras i tre (3) år, vilket är den allmänna preskriptionstiden i enlighet med danska Danish Statute of Limitations Act, från det datum då beställningen är levererad och betald. Genom att lagra informationen har vi möjlighet att assistera vid ett senare datum om du skulle ha några frågor om reklamationer och garantifrågor.

Med ditt samtycke kan webbutiken lagra dina kortuppgifter med Mustang Sportswears betalningslösningsleverantör. Den rättsliga grunden är samtycke, jämför Data Protection Act, sektion 6, undersektion. 1. Genom att spara kortinformation, kan återkommande besök i webbutiken optimeras till fördel för din användarupplevelse. Ditt samtycke kan när som helst återkallas.

Uppgifterna nedan kommer att behandlas:

 • Namn
 • Adress
 • Behandling av information och betalningshistorik
 • Information om din beställning (t.ex. beställningsnummer, produkt och leveransadress)

 

För att säkerställa en optimal kundupplevelse, behandlar Mustang Sportswear uppgifterna som listas nedan:

 • Namn
 • Telefonnummer och e-postadress
 • Betalningsinformation och betalningshistorik
 • Information om din beställning (t.ex. beställningsnummer, produkt, leveransadress och faktura)
 • Information som du själv tillhandahåller i din kommunikation med Mustang Sportswear

Dina personuppgifter lagras så länge som det krävs och så länge det finns ett legitimt syfte i samband med att uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter finns. Dina personuppgifter kan lagras ytterligare för andra ändamål så länge det krävs enligt lag såväl som i samband med eventuella rättsliga anspråk. Den rättsliga grunden för detta är Data Protection Act § 6, para. Artikel 6 (1)med referens till Data Protection Regulation 1, letter f.

 

För att kunna marknadsföra och erbjuda en personlig webbutik:

Vi samlar in följande information i syftet att tillhandahålla en personlig webbutik som fokuserar på individuella behov och preferenser.

För att avgöra vem som besöker vår webbutik använder vi cookies för att analysera och därefter ge förslag på andra produkter du kan vara intresserad av i vår webbutik. Cookies används med ditt samtycke som du ger när du accepterar cookies när du går in i webbutiken. Vi lagrar sådan data i maximalt tolv (12) månader från din senaste aktivitet eller tills du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst begära att få den insamlade informationen borttagen.

Marknadsföring
Vi använder personuppgifter i samband med marknadsföringsinitiativ, inklusive för att kunna rikta vår kommunikation till dig. Den riktade kommunikationen inkluderar att skicka ut nyhetsbrev.
I detta syfte behandlar vi enbart vanliga personuppgifter, inklusive namn och e-post.
Personuppgifterna vi använder kommer från dig. Informationen kan även erhållas via användningen av vår webbplats.
Den rättsliga grunden till att behandla uppgifterna följer från Artikel 6 (1) av Data Protection Regulation. 1, letter f. De legitima intressena är Mustang Sportswears marknadsföringsintresse och vårt intresse att rikta materialet vi sänder. Vi lämnar inte vidare dina personuppgifter till tredjeparter.
Om du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev kommer vi att lagra dina personuppgifter så länge du vill ta emot material från oss och i två år därefter.
Nyhetsbrevet kan alltid väljas bort genom att klicka på “Avprenumerera” längst ner i nyhetsbrevet som skickats via e-post.

Förebyggande av missbruk

För att förebygga missbruk och för att förhindra och motverka brott mot Mustang Sportswear, samlas följande information in och behandlas:

 • Namn
 • Adress, telefonnummer och e-post
 • Betalningsinformation (t.ex. upprepad felaktig angiven kontoinformation m.m.)
 • Information om returer och leveranser
 • IP-adress
 • Kundnoteringar, om tillämpligt
 • Kundservicehistorik

 

Mustang Sportswear har ett legitimt intresse att behandla och lagra information för att förhindra missbruk av webbutiken
Informationen lagras så länge det ä relevant, men information om handlingen som motiverar insamling och behandling lagras generellt i 36 månader.

 

Analyser och utveckling av webbutiken

I syfte att analysera och utveckla Mustang Sportswears webbutik, samlas följande information in och behandlas:

 • Köp- och användargenererad data (t.ex. klick och besökshistorik, inloggningsinformation, tidsregistrering m.m.)
 • Teknisk data kopplad till enheter, inställningar (t.ex. språk, IP-adress, webbläsare, tidszon, operativsystem m.m.)

 

Insamlingen och behandlingen av data är nödvändig för att tillhandahålla en välutvecklad webbutik som ger en optimal användarupplevelse till fördel för dig, kunden. Insamlingen och databehandlingen sker på en allmän och anonymiserad nivå där det inte är möjligt att tillskriva information till någon individuell användare/kund. Det kommer därför inte att vara möjligt att vid ett senare tillfälle få insyn i eller radera insamlad information.

Information som tillhandahålls vid upprättande av en profil

För att göra det enklare att handla i webbutiken, erbjuds besökare alternativet att registrera sig som användare/återkommande kunde. Personuppgifter tillhandahålls som samtycke till att samla in och behandla sådan information.

 • Namn
 • Adress, telefonnummer och e-post
 • Information och historik om alla dina beställningar såsom beställningsnummer, produkt, leveransadress, faktura m.m.
 • Information om din returhistorik och eventuella retursedlar
 • Data insamlad från cookies m.m.

 

Informationen raderas automatiskt 36 månader efter den senaste aktiviteten på din personliga profil eller om du begär att informationen ska tas bort, inklusive din profil.

UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

Vi delar då och då information med systemleverantörer för att utföra behandling som beskrivs i föregående sektioner. Information som samlas in och behandlas av Mustang Sportswear kommer aldrig att säljas till andra såvida du inte tidigare har gett ditt uttrycklig samtycke till en sådan försäljning.

Tjänsteleverantörer

Dina personliga uppgifter delas med företag som tillhandahåller tjänster som till exempel kan vara att hantera frakt och leverans av dina varor eller vissa system. Företag som har fått tillgång till personuppgifter får endast behandla dessa på basis av våra uttryckliga instruktioner.

Betalningstjänsteleverantörer

Betalningar som görs i webbutiken hanteras av externa leverantörer som är oberoende personuppgiftsansvariga för sin egen behandling av personuppgifterna som du tillhandahållit. Dessa leverantörer har separata villkor som tillämpas till dem och ytterligare information om villkor m.m. tillhandahålls när du väljer betalningsmetod i webbutiken.

 Trafikgenererande partners

Information, såsom beställningsnummer och köppris delas med partners som riktar trafik till webbutiken. Denna information varken säljs eller omdistribueras av dessa partners.

 Övriga mottagare av personuppgifter

I andra fall, kan vi i enlighet med lagen bli skyldiga att lämna ut information till statliga myndigheter. Information kan lämnas ut om Mustang Sportswear blir föremål för ett förvärv. Allt utlämnande av sådan information kommer att omfattas av strikta villkor enligt ett sekretessavtal.

Överföring till länder utanför EU

Om tjänste- och betaltjänstleverantörer är belägna utanför EES, kommer data endast att överföras om det finns laglig befogenhet att göra det.

 

DINA RÄTTIGHETER

Som kund har du ett antal ofrånkomliga rättigheter gällande användningen av personuppgifter enligt General Data Protection Regulation.

Om du vill utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta kundservice via e-post på: kundeservice@mustang-sportswear.com.

Artikel 15 – rätten till tillgång

Du har rätt att få tillgång till personuppgifterna som vi behandlar om dig med vissa undantag som specificeras i lagstiftningen.

Under vissa omständigheter har du rätt att få den data vi har registrerad om dig på ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och att begära att vi överför denna information till en annan personuppgiftsansvarig.

När du vill begära dina personuppgifter, vänligen kontakta kundservice, som kommer att ge dig tillgång till dina personuppgifter inom 30 dagar i en vanligt använd elektroniskt form.

Artikel 21 – rätten att invända

Du kan när som helst invända mot insamlandet och ytterligare behandling av dina personuppgifter för speciella ändamål såväl som behandlingen av dina personuppgifter för direkta marknadsföringssyften.

Personliga uppgifter kan hjälpa till att tillhandahålla en optimerad användarupplevelse i webbutiken. Om du inte vill det uppmuntras du att inte logga in. När du inte är inloggad samlas endast nödvändiga cookies (www.mustang-sportswear.dk/cookies)  in (koppling till cookies) och ingen koppling kommer att göras till uppgifter du tillhandahållit och som personligen kan tillskrivas till dig. Tidigare historik kommer inte att vara tillgänglig.

Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter för direkta marknadsföringssyften kommer du inte längre att kunna använda mustang-sportswear.dk som användare, men om Mustang Sportswear är skyldig eller berättigad att fortsätta behandlingen i enlighet med lagstiftning, förbehåller vi oss rätten att göra detta.

Din invändning påverkar inte lagligheten av behandlingen som ägt rum före ditt återkallande av samtycke.

Artikel 16 – rätten till korrigering

Om den information vi har registrerad om dig är felaktig, kan du få den korrigerad genom att kontakta oss.

 

Artikel 17 – rätten till radering och att bli glömd

Om du begär det, kommer vi att radera de personuppgifter vi har registrerade om dig utan onödigt dröjsmål, såvida vi inte kan fortsätta behandling på någon annan basis. Ett nekande att radera kan vara nödvändigt t.ex. för att kunna fastställa eller hävda ett rättsligt anspråk, eller om det krävs för att svara på en förfrågan från dig.

Personligt identifierbara uppgifter raderas så snart som möjligt, men inom trettio (30) dagar. Data insamlad om köp och beteende kommer att anonymiseras och kommer inte vara personligt tillskrivna till dig. Vi kommer behålla en del uppgifter såsom fakturor i enlighet med Danish Accounting Act och andra juridiska överväganden i en period på fem (5) år från slutet av det finansiella år som materialet är relaterat till.

Din profil kommer att tas bort inom trettio (30) dagar från din begäran att få dina personuppgifter borttagna. Därefter kommer det inte längre vara möjligt att använda funktionerna i webbutiken.

Artikel 18 – rätten till begränsning

Du har rätt att be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter istället för att påbörja en fullständig radering av de personuppgifter vi samlat in om dig.

Frågor och klagomål om dina rättigheter

För att kunna behandla förfrågningar och klagomål från dig, är det viktigt att du har tillhandahållit oss med tillräcklig information, inklusive fullständigt namn och e-postadress, så att du kan identifieras och förfrågningen behandlas. Förfrågningar behandlas regelbundet. Det tar maximalt upp till trettio (30) dagar för dig att få ett svar. I händelse av meningsskiljaktigheter som inte kan lösas mellan parterna, hänvisar vi dig till Danish Data Protection Agency.

Danish Data Protection Agency

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telephone +45 33 45 19 32 00
E-post dt@datatilsynet.dk

 

COOKIES

Läs mer om cookies.

 

Senaste version

Senast uppdaterad 04-04-2022

0
  CART
  Your cart is emptyReturn to Shop
   Calculate Shipping
   Apply Coupon